System zarządzania jakością

W celu zagwarantowania najwyższej jakości oferowanych towarów i usług grupa Ferona kieruje się wskazaniami systemu zarządzania jakością EN ISO 9001:2015.

Jako członek grupy, także firma FERONA POLSKA S.A. we wszelkich swoich działaniach kieruje się normami Systemu Zarządzania Jakością, wdrożonego przez spółkę-matkę, FERONA, A.S. System ten oparty jest na założeniach systemu ISO, a realizację norm potwierdza certyfikat ISO 9001:2015 wydany przez spółkę TÜV NORD CERT GmbH.
System Zarządzania Jakością, zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 9001:2015 reguluje działanie firmy w obszarach takich jak: kupno, składowanie, obróbka, sprzedaż i transport materiałów hutniczych, wyrobów wtórnych, metali nieżelaznych oraz nawiązującego do tego asortymentu metalurgicznego w zakresie hurtowym.
Gwarantujemy, że nieustannie dokładamy wszelkich starań, aby zachować w swoim działaniu zgodność z uniwersalnymi normami jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej oraz standardami branżowymi. Nieodzownymi czynnikami naszej pracy jest także koncentracja na kliencie, zaangażowanie pracowników oraz ustawiczne doskonalenie, co pozwala budować wzajemnie korzystne relacje zarówno z odbiorcami, jak i dostawcami.